Vad innebär miljöanpassad avropsordning?

Det innebär att avropsberättigad har rätt att efterfråga en specifik miljökategori. Dock ska miljöfordon väljas om det inte finns särskilda skäl till att välja en annan kategori.

Senast ändrad: 2021-04-08