Till innehåll på sidan

Frågor och svar om Fordonsförhyrning

Avrop

 • Vilka krav kan avropsberättigad ställa vid avrop, utöver de obligatoriska kraven samt extrautrustning och lämning/hämtning?
 • Hur gör jag för att erhålla kundnummer (CDP/HCC-nr) hos respektive ramavtalsleverantör?
 • Vad gör jag om rangordnad leverantör inte kan tillhandahålla efterfrågat fordon?
 • Hur lång tid har ramavtalsleverantören på sig att besvara en förfrågan?
 • Vilka fordonsklasser kan jag välja på?

Avropsordning

 • Vad innebär miljöanpassad avropsordning?

Avropsordning - korttidsförhyrning

 • Om leverantör nr 1 i rangordningen inte har utlämningsställe på den ort där behov uppstår - har jag då rätt att gå vidare i rangordningen?
 • Om leverantör nr 1 i rangordningen inte har tillgång på den fordonsklass som efterfrågas inom en särskild miljökategori, vad innebär det för avropsordningen?

Fakturering

 • Ingår trängselskatter och broavgifter i priserna?

Leverans

 • Kan jag beställa lämning och hämtning av fordon?

Tjänst

 • Genomförs besiktning av fordon vid återlämning?
 • Vid utlämning av fordon, finns det noterat vilka eventuella skador och om det är besiktigat med avseende på tidigare uthyrning så man inte blir ersättningsskyldig för detta?
 • Ingår försäkring i priset?

Underleverantörer

 • Varför får jag inte avtalspris hos vissa stationer/underleverantörer?