Till innehåll på sidan

Fordonsförhyrning och taxitjänster

Här finns ramavtal gällande fordonsförhyrning och taxitjänster för myndigheter.

  • Fordonsförhyrning

    Detta ramavtal omfattar fordonsförhyrning av bil, skåpbil, minibuss och lätt lastbil upp till 3,5 ton. Ramavtalet är indelat i två områden; korttidsförhyrning och långtidsförhyrning. Korttidsförhyrning....


  • Taxitjänster

    Flygtaxi Sverige AB är leverantör på ramavtalet för Taxitjänster. För tillgång till avtalspriser måste myndigheterna anmäla sig genom att kontakta Flygtaxi Sverige AB på följande e-postadress: kammarkollegiet@flygtaxi.se. Efter....


Senast ändrad: 2020-09-15