Till innehåll på sidan

Vid utlämning av fordon, finns det noterat vilka eventuella skador och om det är besiktigat med avseende på tidigare uthyrning så man inte blir ersättningsskyldig för detta?

Ja, enligt ramavtalet så ska det vara möjligt för avropsberättigad att genomföra en besiktning av fordonet. Alla befintliga skador på fordonet ska vara registrerade och kontrollerbara för avropsberättigad.

Senast ändrad: 2021-04-08