Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 ProfilHotel Savoy

  Brunnsgatan 13-15
  553 17 Jönköping
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1644-2023-089

 • 2 Elite Stora Hotellet Jönköping

  Hotellplan 3
  553 20 Jönköping
  Konferensrum: 2
  Avtal 23.3-1644-2023-090

 • 3 Quality Hotel Match

  Järnvägsvägen 31
  553 15 Jönköping
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-1644-2023-091

 • 4 Clarion Collection Hotel Victoria

  F E Elmgrens gata 5
  553 16 Jönköping
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1644-2023-092

Senast ändrad: 2024-03-05