Till innehåll på sidan

Kommun övrig

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Malmö Arena Hotel

  Hyllie Boulevard 12
  215 32 Malmö
  Konferensrum: 20
  Avtal 23.3-1648-2023-100

 • Quality Hotel View

  Hyllie Stationstorg 29
  215 32 Malmö
  Konferensrum: 27
  Avtal 23.3-1648-2023-099

 • Scandic Segevång

  Segesvängen
  212 27 Malmö
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1648-2023-098

Senast ändrad: 2024-03-05