Till innehåll på sidan

Kommundel 15 Ängby - Bromma flygplats

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Best Western Plus Sthlm Bromma

  Ulvsundavägen 193
  168 67 Bromma
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1644-2023-229

 • Ljunglöfska slottet

  Ljunglöfsvägen 1
  16852 Bromma
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1644-2023-230

 • Mornington Hotel Bromma

  Norrbyvägen 30
  168 69 Bromma
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1644-2023-228

Senast ändrad: 2024-03-07