Till innehåll på sidan

Kommundel 2 Gamla Stan, Blasie- och Skeppsholmen

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Downtown Camper by Scandic

  Brunkebergstorg 9
  111 51 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1644-2023-235

 • Hotel At Six

  Brunkebergstorg 6
  111 51 Stockholm
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-1644-2023-234

 • Hotel Skeppsholmen

  Gröna Gången 1
  111 49 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1644-2023-233

Senast ändrad: 2024-03-07