Till innehåll på sidan

Kommundel 3 Centrum

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Stora Brännbo Konferens och Hotell

  Stora Brännbovägen 2,
  193 33 Sigtuna
  Konferensrum: 23
  Avtal 23.3-1644-2023-192

 • 2 Sigtunastiftelsen Hotell och konferens

  Manfred Björkqvists allé 4
  193 31 Sigtuna
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1644-2023-193

 • 3 Hotell Kristina

  Rektor Cullbergs väg 1
  193 35 Sigtuna
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1644-2023-194

 • 4 Sigtunahöjden Hotell och Konferens

  Hertigvägen 7, Box 502
  193 28 Sigtuna
  Konferensrum: 20
  Avtal 23.3-1644-2023-195

Senast ändrad: 2024-03-07