Till innehåll på sidan

Kommundel 4 Arlanda stad

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Best Western Plus Park Airport Hotel

  Bristagatan 16
  195 60 Arlandastad
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1644-2023-196

 • 2 Quality Hotel Arlanda XPO

  Cederströmsslingan 11
  195 86 Arlandastad
  Konferensrum: 18
  Avtal 23.3-1644-2023-197

 • 3 Scandic Arlandastad

  Pionjärvägen 81
  195 61 Arlandastad
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1644-2023-198

Senast ändrad: 2024-03-07