Till innehåll på sidan

Kommun övrig

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Best Western Plus Park City Solna

  Hotellgatan 11
  171 25 Solna
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-1647-2023-220

 • Quality Hotel Friends

  Råsta Strandväg 1
  169 56 Solna
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-1647-2023-222

 • Scandic Järva Krog

  Vallgatan 2
  170 08 Solna
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1647-2023-218

 • Solna Access Konferens

  Sundbybergsvägen 1
  171 73 Solna
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1647-2023-219

 • Solna United

  Rättarvägen 3
  169 68 Solna
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-221

 • Stallmästaregården

  Norrtull
  113 47 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-223

Senast ändrad: 2024-03-07