Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Scenen Konferens

  Englundavägen 5B
  171 41 Solna
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1647-2023-224

 • 2 United Spaces Solna Strand

  Elektrogatan 10
  171 54 Solna
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1647-2023-225

 • 3 Hufvudsta Gård Boutique House

  Hufvudsta Gård, Slottet
  171 73 Solna
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-1647-2023-226

 • 4 Origo

  Röntgenvägen 3A
  171 54 Solna
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-227

Senast ändrad: 2024-03-07