Till innehåll på sidan

Kommundel 11 Johanneshov - Hammarby Sjöstad

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Best Western Plus Park City Hammarby Sjöstad

  Midskeppsgatan 6
  120 66 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-1647-2023-243

 • 2 Eatery Lumafabriken

  Lumaparksvägen 7
  120 31 Stockholm
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-1647-2023-244

 • 3 Biz Apartment Hammarby Sjöstad

  Heliosgången 20
  120 30 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-245

 • 4 Quality Hotel Globe

  Arenaslingan 7
  121 27 Johanneshov
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-1647-2023-246

 • 5 Fabriken Event

  Textilgatan 33
  120 30 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-1647-2023-247

Senast ändrad: 2024-03-07