Till innehåll på sidan

Kommundel 2 Gamla Stan, Blasie- och Skeppsholmen

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Berns Hotel

  Näckströmsgatan 8
  103 27 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-269

 • Downtown Camper by Scandic

  Brunkebergstorg 9
  111 51 Stockholm
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1647-2023-268

 • Hotel At Six

  Brunkebergstorg 6
  111 51 Stockholm
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-1647-2023-271

 • Hotel Skeppsholmen

  Gröna Gången 1
  111 49 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-267

 • Kastellet Stockholm

  Kastellbacken 1
  111 49 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-1647-2023-265

 • Medelhavsmuseet

  Fredsgatan 2
  111 52 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-264

 • Operakällaren

  Karls XII:s torg
  111 86 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-270

 • Victory Hotel

  Lilla Nygatan 5
  111 28 Stockholm
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1647-2023-266

Senast ändrad: 2024-03-07