Till innehåll på sidan

Kommundel 3 Norrmalm City

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Brunnsgatan 8 Möten & Konferens

  Brunnsgatan 8
  111 38 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-273

 • Finlandshuset

  Snickarbacken 4
  111 83 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-1647-2023-272

  Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2024-06-30

 • Hotel C Stockholm

  Vasaplan 4
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-1647-2023-276

 • Hotel Kung Carl

  Birger Jarlsgatan 21
  111 87 Stockholm
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-1647-2023-277

 • Miss Clara by Nobis

  Sveavägen 48
  111 86 Stockholm
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1647-2023-279

 • Nalen

  Regeringsgatan 74
  111 39 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-278

 • Radisson Blu Royal Viking Hotel

  Vasagatan 1
  101 24 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1647-2023-274

 • Scandic Klara

  Slöjdgatan 7
  111 20 Stockholm
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1647-2023-275

 • Sergel Hub

  Sveavägen 10a
  111 57 Stockholm
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1647-2023-280

Senast ändrad: 2024-03-07