Till innehåll på sidan

Kommundel 6 Östermalm

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • IVA Konferenscenter

  Grev Turegatan 16
  114 46 Stockholm
  Konferensrum: 10
  Avtal 23.3-1647-2023-293

 • Mornington Hotel Stockholm City

  Nybrogatan 53
  114 40 Stockholm
  Konferensrum: 2
  Avtal 23.3-1647-2023-291

 • Scandic Anglais

  Humlegårdsgatan 23
  102 44 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-292

 • TCO-huset Linnégatan 14

  Linnégatan 14
  114 47 Stockholm
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1647-2023-290

Senast ändrad: 2024-03-07