Till innehåll på sidan

Kommundel 9 Kungsholmen inkl. Essingeöarna

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Clarion Hotel Amaranten

  Kungsholmsgatan 31
  112 27 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-305

 • Courtyard by Marriott

  Rålambshovsleden 50
  112 19 Stockholm
  Konferensrum: 12
  Avtal 23.3-1647-2023-307

 • Lindhagen Konferens

  Lindhagen 126
  112 51 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1647-2023-304

 • Piperska Muren

  Scheelegatan 14
  112 28 Stockholm
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1647-2023-306

Senast ändrad: 2024-03-07