Till innehåll på sidan

Kommundel 7 Östermalm - Djurgården och Gärdet

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Tekniska museet

  Museivägen 7
  115 27 Stockholm
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1648-2023-179

 • 2 Eatery Gärdet

  Tegeluddsvägen 100
  115 28 Stockholm
  Konferensrum:
  Avtal 23.3-1648-2023-180

 • 3 Biz Apartment Gärdet

  Sandhamnsgatan 67
  115 28 Stockholm
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1648-2023-181

 • 4 Garnisonen Konferens

  Karlavägen 100
  104 51 Stockholm
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-1648-2023-182

 • 5 Hotell Hasselbacken

  Hazeliusbacken 20
  115 21 Stockholm
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1648-2023-183

Senast ändrad: 2024-03-07