Till innehåll på sidan

Kommun övrig

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Scandic Uppsala Nord

  Gamla Uppsalagatan 50
  754 25 Uppsala
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-1644-2023-287

 • 2 Arenahotellet

  Edith Södergransgatan 6
  754 60 Uppsala
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1644-2023-288

 • 3 Wiks Slott

  Viks Mur 29
  755 91 Uppsala
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-1644-2023-289

Senast ändrad: 2024-03-05