Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Clarion Collection Hotel Drott

  Järnvägsgatan 1
  652 25 Karlstad
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1644-2023-100

 • Clarion Collection Hotel Plaza

  Västra Torggatan 2
  652 25 Karlstad
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1644-2023-103

 • Elite Stadshotellet Karlstad

  Kungsgatan 22
  652 24 Karlstad
  Konferensrum: 8
  Avtal 23.3-1644-2023-104

 • Scandic Karlstad City

  Drottninggatan 4
  652 24 Karlstad
  Konferensrum: 7
  Avtal 23.3-1644-2023-102

 • Scandic Winn

  Norra Strandgatan 9-11
  652 24 Karlstad
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1644-2023-101

Senast ändrad: 2024-03-05