Till innehåll på sidan

Små konferenser 5-60 deltagare

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar helpension 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I helpension ingår en övernattning med frukost, möteslokal, fm-fika, lunch, em-fika och middag. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Comfort Hotel Skellefteå

  Stationsgatan 8
  931 31 Skellefteå
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1644-2023-199

 • Medlefors Hotell & Konferens

  Medleforsvägen 2
  931 45 Skellefteå
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-1644-2023-201

 • Scandic Skellefteå

  Kanalgatan 75
  931 78 Skellefteå
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-1644-2023-200

 • The Wood Hotel by Elite

  Torggatan 3
  931 32 Skellefteå
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1644-2023-202

Senast ändrad: 2024-03-05