Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • ProfilHotels Opera

  Nils Ericsonsgatan 23
  411 03 Göteborg
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-038

 • Radisson Blu Scandinavia Hotel

  Södra Hamngatan 59
  401 24 Göteborg
  Konferensrum: 15
  Avtal 23.3-1647-2023-039

 • Scandic Europa

  Nils Ericsonsgatan 21
  411 03 Göteborg
  Konferensrum: 14
  Avtal 23.3-1647-2023-037

 • United Spaces Östra Hamngatan

  Östra Hamngatan 16
  411 09 Göteborg
  Konferensrum: 19
  Avtal 23.3-1647-2023-036

Senast ändrad: 2024-03-06