Till innehåll på sidan

Resebyråtjänster

Avtalsperiod: 2020-05-01 - 2024-04-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-04-30

Uppsägning av ramavtal inom Resebyråtjänster.
Kammarkollegiet har sagt upp ramavtalet med Big Travel Sweden AB, org. nr 556260-2838. Ramavtalet upphör den 5 december 2023.
Avropade kontrakt med Big Travel Sweden AB påverkas inte automatiskt av att ramavtalet upphör. Vid frågor, vänligen kontakta ramavtalsansvarig Sandra Lukins.


Detta ramavtal omfattar ett heltäckande koncept av resebyrå- och reseadministrativa tjänster gällande statens tjänsteresor i Sverige och utomlands. Detta innebär att ombesörja bokningar av resor av olika slag såsom flyg-, land-, och båttransporter, bokningar av transfer, bokningar av hotellrum, bokningar av konferenser (vissa begränsningar, se Vägledning), bokningar av gruppresor, fullservice men även självbokning (Online).

Avrop sker genom Förnyad konkurrensutsättning. Avropsförfrågan ställs då till samtliga leverantörer. Två avropsmallar finns: en mall för enkelt avrop utan tillägg från Kravkatalogen och en mall för avrop med tillägg från Kravkatalogen.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.