Till innehåll på sidan

Brandsäkra skåp för farliga ämnen

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2022-03-03 - 2024-02-13

Detta delområde omfattar brandsäkra skåp för farliga ämnen som t.ex.säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor. Avrop görs direkt mot JIWA Jinvall Inredningar AB.

Statens inköpscentral stänger ramavtalet Brandsäkra skåp för farliga ämnen inom Säker förvaring. Med anledning av att takvolymen är uppnådd kan inga fler avrop göras inom detta delområde.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-03-26