Brandsäkra skåp för farliga ämnen

Avtalsperiod: 2022-03-03 - 2026-03-02

Detta delområde omfattar brandsäkra skåp för farliga ämnen som t.ex.säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor. Avrop görs direkt mot JIWA Jinvall Inredningar AB.

Avropsform: Endast rangordning upp till 100 000 SEK. Inga avrop går att göra över detta belopp.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
RISE Research Institutes of Sweden AB
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Röda korshemmet
Sveriges Riksbank
V.S. VisitSweden AB
Senast ändrad: 2022-06-22