Säker förvaring

Detta ramavtalsområde omfattar två delområden. Inom detta område kan man anskaffa olika typer av säkra förvaringsenheter. Det är också möjligt att avropa tjänster kopplade till varorna.

  • Brandsäkra skåp för farliga ämnen

    Detta delområde omfattar brandsäkra skåp för farliga ämnen som t.ex.säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor. Avrop görs direkt mot JIWA Jinvall Inredningar AB. Avropsform: Endast rangordning....

  • Skydds- och brandklassad förvaring

    Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och/eller brandklassade skåp såsom vertikalskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp, serversäkerhetsskåp....