Till innehåll på sidan

Säker förvaring

Detta ramavtalsområde omfattar två delområden. Inom delområde Skydds- och brandklassad förvaring kan man avropa olika typer av säkra förvaringsenheter. Det är också möjligt att avropa tjänster kopplade till varorna. Delområde Brandsäkra skåp för farliga ämnen har löpt ut och går inte att avropa från.

  • Brandsäkra skåp för farliga ämnen

    Detta delområde omfattar brandsäkra skåp för farliga ämnen som t.ex.säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor. Avrop görs direkt mot JIWA Jinvall Inredningar AB. Statens inköpscentral stänger....


  • Skydds- och brandklassad förvaring

    Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och/eller brandklassade skåp såsom vertikalskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp, serversäkerhetsskåp....


Senast ändrad: 2024-06-05