Till innehåll på sidan

Säker förvaring

Detta ramavtalsområde omfattar två delområden. Inom detta område kan man anskaffa olika typer av säkra förvaringsenheter. Det är också möjligt att avropa tjänster kopplade till varorna.

  • Brandsäkra skåp för farliga ämnen

    Detta delområde omfattar brandsäkra skåp för farliga ämnen som t.ex.säkerhetsskåp för brandfarliga vätskor och gasflaskor. Avrop görs direkt mot JIWA Jinvall Inredningar AB. Statens inköpscentral stänger....

  • Skydds- och brandklassad förvaring

    Detta delområde omfattar stöldskyddsklassade och/eller brandklassade skåp såsom vertikalskåp, dokumentskåp, säkerhetsskåp, laptopskåp, nyckelsäkerhetsskåp, vapensäkerhetsskåp, serversäkerhetsskåp....