Till innehåll på sidan

Skydd och säkerhet


  • Bevaknings- och larmcentraltjänster


  • Säker förvaring

    Detta ramavtalsområde omfattar två delområden. Inom delområde Skydds- och brandklassad förvaring kan man avropa olika typer av säkra förvaringsenheter. Det är också möjligt att avropa tjänster kopplade....


  • Säkerhetsteknik

    Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulttjänster. Ramavtalen är rikstäckande, för brandskydd finns även regionala ramavtal.


Senast ändrad: 2022-12-20