Till innehåll på sidan

Skydd och säkerhet

  • Bevaknings- och larmcentraltjänster

  • Säker förvaring

    Detta ramavtalsområde omfattar två delområden. Inom detta område kan man anskaffa olika typer av säkra förvaringsenheter. Det är också möjligt att avropa tjänster kopplade till varorna.

  • Säkerhetsteknik

    Ramavtalsområdet Säkerhetsteknik omfattar Brandskydd, Säkerhetssystem och Konsulttjänster. Ramavtalen är rikstäckande, för brandskydd finns även regionala ramavtal.