Till innehåll på sidan

IT-tjänster, avrop genom förnyad konkurrensutsättning (överstigande 500 timmar) - Mellersta Sverige

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2017-04-03 - 2021-04-02 Förlängningsoption max t.o.m. 2021-04-02

Yrkesområdet IT är indelat i tre områden: övre Sverige, mellersta Sverige och nedre Sverige.

Övre Sverige: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Dalarna.
Mellersta Sverige: Uppsala, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Örebro, Värmland, Stockholm och Gotland.
Nedre Sverige: Västra Götaland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne  och  Halland. 

Vid förnyad konkurrensutsättning ska timpriser i anbuden överstiga angivna golvpriser.

OBS! Från den 1 maj 2020 är golvpriserna på Bemanningstjänster justerade. För vidare frågor kontakta Sandra Lukins på Statens inköpscentral.

Läs mer

För att välja geografiskt område klicka nedan.

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Hälsohögskolan i Jönköping AB
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Dansens Hus
Stiftelsen Tekniska museet
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag
Senast ändrad: 2020-11-10