Till innehåll på sidan

Övriga tjänster

Tidigare ramavtal

 • Bemanningstjänster

  Med bemanningstjänster avses inhyrning av konsulter som ska arbeta under myndighetens arbetsledning. Inhyrningen ska fylla tillfälliga eller längre personalbehov som uppstår hos avropsberättigad. Inhyrningen kan avse kortare tidsperioder....

 • Företagshälsovård

  Här finns ramavtal för bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

 • Managementtjänster

 • Mediebyråtjänster

 • Språk- och översättningstjänster

  Här finns ramavtal för språk- och översättningstjänster inom tre språkområden; svenska, engelska samt övriga språk. Det gäller översättningar inkl. språkgranskning till och från svenska i efterfrågade språk samt språkgranskning som separat tjänst. Krav kan....

 • Tolkförmedlingstjänster

  Här finns ramavtal gällande Tolkförmedlingstjänster.