Till innehåll på sidan

IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2010-02-08 - 2017-02-28 Förlängningsoption max t.o.m. 2017-02-28

Detta ramavtalsområde omfattar IT-driftstjänster och syftar till att utifrån respektive avropande myndighets behov tillgodose helhetsdriften inom området. Med drift inom IT-området avses ramavtalsleverantörens åtgärder i eller i anslutning till aktuellt IT-objekt med syfte att objektet ska fungera enligt avtalad överenskommelse mellan myndighet och ramavtalsleverantör. Överenskommelsen regleras vanligen med servicenivåer som ska uppnås t.e.x avseende funktion och prestanda. Avtalet kan, men behöver inte inkludera förvaltning och utveckling för att effektivisera driften.

 

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2021-07-29