Till innehåll på sidan

Information m.a.a. invasionen av Ukraina

Statens inköpscentral följer löpande utvecklingen i Ukraina och hur detta påverkar eller kan komma att påverka ramavtalen, våra ramavtalsleverantörer och er som avropar och er tillgång till nödvändiga varor och tjänster.

Efter en första genomlysning har vi konstaterat att vi inte några ramavtal med direkt koppling till de företag eller personer som är upptagna på den på EU-nivå beslutade sanktionslistan och våra leverantörer har inte heller rapporterat in några sådana kopplingar eller beroenden i deras underleverantörskedjor. Det här arbetet är inte avslutat utan kommer att fortgå löpande och i takt med eventuella nya beslut.

Det vi kan konstatera är att det finns några omvärldsfaktorer som fortsatt påverkar prissättning och leveranser av ett brett antal olika varor och tjänster:

  • Ökade energikostnader - som får påverkan i hela produktionskedjan.
  • Logistik/Fraktkostnader. Här hade redan pandemin redan lett till höga prisnivåer pga containerbrist och brist på chaufförer. Den nuvarande situationen med stora prisökningar på bränsle, blockerade tågsträckor samt avstängning av luftrum och omplanering av flygrutter ger fortsatta prisökningar samt längre leveranstider.
  • Hög inflation och påverkan på valutakurser, inte minst USD.
  • Komponentbrist har varit en utmaning redan under pandemin. Prisökningar på råvarusidan och inom logistikområdet påverkar kostnadsbilden för ex. halvledare, hårddiskar, minnen och processorer  

Vi kommer utifrån den information vi får – både i dialog med er som är leverantörer men också med er som avropar på våra avtal – följa utvecklingen och ta ställning till konsekvenserna för berört ramavtalsområde. I de fall vi har konkret information rörande ett specifikt ramavtalsområde kommer vi att lägga upp den på ramavtalssidan. 

Vi påminner om vikten att ni som leverantörer håller oss uppdaterade om påverkan på ert avtal med oss och att ni som avropar håller oss uppdaterade på eventuella störningar i era kontrakt eller avrop.

Länkar till andra sidor:

UHM upphandling i akuta situationer 

Samlad information om regeringens arbete 

Information om EU:s sanktionssystem 

EU:s sanktionkarta inklusive beslutade sanktioner listade på land 

Kommerskollegium – info till leverantörer 

MSB 

Energimyndigheten