Till innehåll på sidan

Företagshälsovård

Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

  • Företagshälsa

    Ramavtalet Företagshälsa omfattar tjänster inom områdena proaktiva- och reaktiva tjänster, samt övriga åtaganden och tillhandahållande av mottagning/-ar och vissa efterfrågade kompetenser som ingår i Ramavtalet.  Avropsordning....


  • Glasögon

    Ramavtalsområdet Glasögon omfattar: Bildskärmsglasögon Receptslipade skyddsglasögon samt, Synundersökningar Ramavtalet omfattar även extra glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa....


Senast ändrad: 2013-01-17