Företagshälsovård

Här finns ramavtal för företagshälsovård samt särskilda ramavtal för köp av bildskärmsglasögon och skyddsglasögon.

  • Företagshälsovård

    Ramavtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom områdena främjande, förebyggandeoch rehabiliterande tjänster samt övriga åtaganden som ingår i ramavtalet. Avtalet är ortbaserat. Här gäller förnyad konkurrensutsättning som innebär att avrop ska föregås....

  • Glasögon

    Detta ramavtalsområde omfattar bildskärms- och skyddsglasögon. Arbetsgivaren ska bekosta arbetstagarens särskilda glasögon, om synundersökning visar att det behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Ramavtalen inom detta område är rangordnade.....