Till innehåll på sidan

Glasögon

Avtalsperiod: 2023-04-03 - 2027-04-02

Ramavtalsområdet Glasögen omfattar:

  • Bildskärmsglasögon
  • Receptslipade skyddsglasögon samt,
  • Synundersökningar

Ramavtalet omfattar även extra glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart.

Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett.

För Butiksförteckning, Prislista, Kravspecifikation, m.m. se dokument under respektive ramavtalsleverantör. 

Vägledning, Allmänna villkor, m m finns under Gemensamma dokument.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordregio
Norrlandsfonden
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Specialfastigheter Sverige Aktiebolag
Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-08-21