Till innehåll på sidan

Glasögon

Avtalsperiod: 2023-04-03 - 2027-04-02

Ramavtalsområdet Glasögon omfattar:

  • Bildskärmsglasögon
  • Receptslipade skyddsglasögon samt,
  • Synundersökningar

Ramavtalet omfattar även extra glasögon till de avropsberättigade myndigheter som har som krav att följa Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS) avseende regler för sjöfart.

Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att man i första hand ska vända sig till den leverantör som rangordnats som nummer ett.

För Butiksförteckning, Prislista, Kravspecifikation, m.m. se dokument under respektive ramavtalsleverantör. 

Vägledning, Allmänna villkor, m m finns under Gemensamma dokument.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2024-06-28