Till innehåll på sidan

Vilka priser gäller och hur många tester ingår vid avrop av delmoment ”Genomförande av tester”?

Pris för genomförande av tester är enligt vad som framgår per delområde enligt Prisbilagan (se även UD, 5.1.1 punkt 6). I alla priser för genomförande av test ingår test av maximalt tre kandidater med två tester per kandidat. Önskar avropsberättigad genomföra tester med fler än tre kandidater eller fler tester per kandidat debiteras detta per timme. Då gäller timpriserna enligt Prisbilagan för senior respektive junior konsult.

Senast ändrad: 2021-01-14