Till innehåll på sidan

Rekrytering av IT-chefer och IT-specialister (förnyad konkurrensutsättning) - Mellersta Norrland

Avtalsperiod: 2020-11-23 - 2024-11-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-11-22

Ramavtalet omfattar rekrytering av fyra olika typer av personalkategorier vilka beskrivs nedan.

Med IT-specialist avses en person som besitter en särskild spetskompetens inom IT. För att det ska anses vara en IT-specialist ska det endast finnas ett fåtal personer med denna spetskompetens på marknaden. Exempel på IT-specialister kan vara programmerare och IT-arkitekter.
IT-chef definieras på samma sätt som övriga chefer.

Här väljer du geografiskt område. Ska väljas utifrån placeringsort för den rekryterade

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-04-02