Till innehåll på sidan

Om vi bara vill använda avtalet för delar av en rekryteringsprocess t.ex. om vi endast skulle vilja genomföra tester i samband med en rekrytering som vi själva genomför. Är det då möjligt att använda avtalet?

Ja, en myndighet kan välja att endast avropa ett eller flera delmoment i rekryteringsprocessen och behöver inte avropa en hel rekryteringsprocess (se delmoment 6 i Rekryteringsprocessen). Avropet görs enligt avropsordning för rekryteringens delområde.

Senast ändrad: 2020-12-18