Till innehåll på sidan

Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer - Rangordning - avrop upp till 200.000 SEK

Avtalsperiod: 2023-02-17 - 2027-02-16

- Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer upp till 200 000 SEK görs enligt rangordning.

- Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer över 200 000 SEK görs med förnyad konkurrensutsättning.

 

Annonser och kampanjer omfattar bl.a.:

  • Analys och rådgivning i mediefrågor.
  • Produktion av annonser såsom rekryteringsannonser m.m. utifrån avropsberättigads grafiska profil och önskemål i samband med köp av annonsutrymme.
  • Förhandling av rabatter och köp av annons- och kampanjutrymme.
  • Optimering av digital annons och kampanj.
  • Kontroll och kvalitetssäkring av annonser och kampanjer.
  • Medieanalys, mediestrategi, medieval, samt övrig rådgivning
  • Förhandling och köp av medieutrymme
  • Bevakning, studerande och analys av prioriterade målgrupper
  • Projektledning
  • Efterkontroll och uppföljning.
Läs mer

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Namn
Akademiska Hus Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
SMA Maintenance
Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling
Stiftelsen Röda korshemmet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Senast ändrad: 2023-03-07