Till innehåll på sidan

Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer - Rangordning - avrop upp till 200.000 SEK

Avtalsperiod: 2023-02-17 - 2027-02-16

- Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer upp till 200 000 SEK görs enligt rangordning.

- Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer över 200 000 SEK görs med förnyad konkurrensutsättning.

 

Annonser och kampanjer omfattar bland annat:

  • Analys och rådgivning i mediefrågor.
  • Produktion av annonser såsom rekryteringsannonser med mera utifrån avropsberättigads grafiska profil och önskemål i samband med köp av annonsutrymme.
  • Förhandling av rabatter och köp av annons- och kampanjutrymme.
  • Optimering av digital annons och kampanj.
  • Kontroll och kvalitetssäkring av annonser och kampanjer.
  • Medieanalys, mediestrategi, medieval, samt övrig rådgivning
  • Förhandling och köp av medieutrymme
  • Bevakning, studerande och analys av prioriterade målgrupper
  • Projektledning
  • Efterkontroll och uppföljning.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

Senast ändrad: 2023-03-07