Mediebyråtjänster

  • Annonseringsverktyg

    Avrop görs till tilldelad ramavtalsleverantör Delområde Annonseringsverktyg omfattas av: Tillhandahållande av ett webbaserat annonseringsverktyg för beställning, produktion och bokning av platsannonser, kungörelser och....

  • Mediestrategi, planering och köp av annonser samt kampanjer

    - Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer upp till 200 000 SEK görs enligt rangordning. - Avrop av mediestrategi planering och köp av annonser samt kampanjer över 200 000 SEK görs med förnyad konkurrensutsättning.   Annonser....