Mediebyråtjänster

Delområde förmedling av annonser är överprövad, se mer på upphandlingssidan

  • Mediebyråtjänster - Annonseringsverktyg

    Delområde Annonseringsverktyg omfattas av: - Tillhandahållande av ett webbaserat annonseringsverktyg för beställning, produktion och bokning av standardiserade annonser i valbara medier - Löpande utveckling av annonseringsverktyget - Kundsupport - Utbildning....

  • Mediebyråtjänster - Kampanjer

    Delområde Kampanjer omfattas av: - Medieanalys, mediestrategi, medieval, samt övrig rådgivning - Förhandling och köp av medieutrymme - Bevakning, studerande och analys av prioriterade målgrupper - Projektledning - Efterkontroll och uppföljning. Avropsformen....