Till innehåll på sidan

Kontorspapper - Delområde A - Särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2023-01-31 - 2027-01-30

Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden.

Delområde A

Leverans av papper upp till en hel pall. Avrop sker genom att använda särskild fördelningsnyckel – uträkningsmall som finns under fliken gemensamma dokument. Rangordningen baseras på ramavtalsleverantörernas aktuella priser och varor vid avropstillfället, samt den avropande myndighetens specifika avrop av produkter och volym.
Här kan man avropa maximalt en pall per kalendermånad och beställande myndighet/ leveransadress.

Delområde B

Leverans av papper mer än en hel pall och/eller övrigt sortiment, vilket innebär avrop genom förnyad konkurrensutsättning där man skickar sin avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer.

Observera

  • att om övrigt sortiment ingår i avropet ska avrop ske genom förnyad konkurrens, oavsett volym
  • att kontrakt inklusive eventuell förlängningsoption får maximalt löpa i 12 månader

Här väljer du delområde

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-04-29