Kontorspapper

Avtalsperiod: 2018-11-01 - 2021-10-31 Förlängningsoption max t.o.m: 2022-10-31

Ramavtalet för kontorspapper innefattas av två delområden.

Delområde A

Leverans av papper upp till en hel pall, vilket innebär avrop genom fast rangordning där man vänder sig till den som är rangordnad som nummer 1.

Här kan man avropa maximalt en pall per kalendermånad och beställande myndighet/ leveransadress.

Delområde B

Leverans av papper mer än en hel pall, vilket innebär avrop genom förnyad konkurrensutsättning där man skickar sin avropsförfrågan till samtliga ramavtalsleverantörer.

Läs mer

Här väljer du avropsform