Till innehåll på sidan

Gävle - Stora konferenser fr.o.m. 151 deltagare

Avtalsperiod: 2024-04-29 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster fr.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen efter genomförande av förnyad konkurrensutsättning. Avropande myndighet väljer krav och kriterier för konferensen. Använd gärna avropsmallen som finns under Avropsstöd. Nedan konferensanläggningar är uppställda i bokstavsordning och är inte rangordnade. 

Angivna priser är exklusive moms

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.


  • Scandic Gävle Väst

    Johanneslötsvägen 6
    806 28 Gävle
    Konferensrum: 11
    Avtal 23.3-56-2023-011

Senast ändrad: 2024-05-02