Till innehåll på sidan

Kommundel 10 Södermalm inkl. Långholmen

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 van der Nootska Palatset

  St Paulsgatan 21
  118 46 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1648-2023-151

 • 2 Långholmen

  Långholmsmuren 20
  117 33 Stockholm
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-1648-2023-152

 • 3 Clarion Hotel Stockholm

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1648-2023-153

 • 4 Münchenbryggeriet Event och Konferens

  Torkel Knutssonsgatan 2
  104 62 Stockholm
  Konferensrum: 21
  Avtal 23.3-1648-2023-154

Senast ändrad: 2024-03-07