Till innehåll på sidan

Kommundel 10 Södermalm inkl. Långholmen

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 61-150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Clarion Hotel Stockholm

  Ringvägen 98
  104 60 Stockholm
  Konferensrum: 16
  Avtal 23.3-1648-2023-153

 • Långholmen

  Långholmsmuren 20
  117 33 Stockholm
  Konferensrum: 17
  Avtal 23.3-1648-2023-152

 • Münchenbryggeriet Event och Konferens

  Torkel Knutssonsgatan 2
  104 62 Stockholm
  Konferensrum: 21
  Avtal 23.3-1648-2023-154

 • van der Nootska Palatset

  St Paulsgatan 21
  118 46 Stockholm
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1648-2023-151

Senast ändrad: 2024-03-07