Till innehåll på sidan

Kommundel 1

Avtalsperiod: 2024-01-01 - 2027-12-31

Detta delområde omfattar dagkonferens 5-60 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferenspaket ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika. 

Angivna priser är exklusive moms.

 • Avrop av konferenspaket sker genom rangordning. Om paketen för dagkonferens och helpension inte svarar mot efterfrågat behov så sker Avrop genom en särskild fördelningsnyckel. Detta avser förändringar som överstiger tio (10) procent av det aktuella Kontraktets värde. Uträkningsmall används för att enkelt kunna filtrera fram vilken Ramavtalsleverantör som ska tilldelas kontraktet.

Om två eller flera Ramavtalsleverantörer efter Avrop genom en särskild fördelningsnyckel har samma pris ska uppdraget tilldelas den Ramavtalsleverantör som är den först rangordnade Ramavtalsleverantören inom respektive delområde.

För mer info om vilken avropsordning som är aktuell, hur avrop genomförs och några praktiska exempel se snabbguide här.

Här väljer du avropsform

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.


 • Akademihotellet

  Övre Slottsgatan 5
  753 10 Uppsala
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-1647-2023-350

 • Clarion Collection Hotel Uppsala

  Storgatan 30
  753 31 Uppsala
  Konferensrum: 5
  Avtal 23.3-1647-2023-353

 • Hotell Botanika Uppsala

  Skolgatan 45
  753 32 Uppsala
  Konferensrum: 3
  Avtal 23.3-1647-2023-349

 • Radisson Blu Hotel Uppsala

  Stationsgatan 4
  753 40 Uppsala
  Konferensrum: 6
  Avtal 23.3-1647-2023-352

 • Scandic Uplandia

  Dragarbrunnsgatan 32
  753 20 Uppsala
  Konferensrum: 9
  Avtal 23.3-1647-2023-348

 • United Spaces Uppsala Rådhuset

  Vaksalagatan 2
  753 20 Uppsala
  Konferensrum: 11
  Avtal 23.3-1647-2023-351

Senast ändrad: 2024-03-05