Till innehåll på sidan

Kristianstad - Kvalitetskategori 4

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2018-07-01 - 2022-06-30 Förlängningsoption max t.o.m. 2022-06-30

Detta ramavtalsområde omfattar tjänster för övernattning på hotell, inklusive frukost.
Priser gäller per natt för boende i rum för en (1) person, exklusive mervärdesskatt

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


Senast ändrad: 2021-07-01