Transport och tjänstefordon

 • Brevförmedlingstjänster

  Här finns ramavtal gällande brev- och paketförmedlingstjänster.

 • Drivmedel

  Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

 • Flyttjänster

  Ramavtalsområdet Flyttjänster är avsett att tillgodose avropsberättigads behov av flyttjänster. Bland annat ingår kontorsflytt (intern och extern), bohagsflytt, arkivflytt, flytt av museiföremål och laboratorieutrustning,....

 • Postförmedlingstjänster

  Observera att Brevförmedlingstjänster startar 2023-07-01. Ramavtalet Postförmedlingstjänster innefattar både Brev- och Paketförmedlingstjänster, samt Tilläggstjänster. Postförmedlingstjänster omfattar....

 • Tjänstefordon

  Se vår informationsfilm om ramavtalet och hur du avropar från det!