Transport och tjänstefordon

 • Brev- och paketförmedlingstjänster

  Här finns ramavtal gällande brev- och paketförmedlingstjänster.

 • Drivmedel

  Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

 • Flyttjänster

  Ramavtalen för Flyttjänster är indelade i 21 län, avrop görs från det län där flytten utgår från (oavsett avropsordning). Avrop kan ske rangordnat eller i förnyad konkurrensutsättning, beroende på hur behovet ser ut och vilken typ av flytt som ska genomföras. Avropsordning....

 • Tjänstefordon

  Se vår informationsfilm om ramavtalet och hur du avropar från det!