Transport och tjänstefordon

  • Brev- och paketförmedlingstjänster

    Här finns ramavtal gällande brev- och paketförmedlingstjänster.

  • Drivmedel

    Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

  • Flyttjänster

    Ramavtalen för Flyttjänster är indelade i 21 län, avrop görs från det län där flytten utgår från (oavsett avropsordning). Avrop kan ske rangordnat eller i förnyad konkurrensutsättning, beroende på hur behovet ser ut och vilken typ av flytt som ska genomföras. Avropsordning....

  • Tjänstefordon