Till innehåll på sidan

Transport och tjänstefordon

 • Drivmedel

  Här finns ramavtal gällande drivmedel för stationstankning.

 • Flyttjänster

  Ramavtalsområdet Flyttjänster är avsett att tillgodose avropsberättigads behov av flyttjänster. Bland annat ingår kontorsflytt (intern och extern), bohagsflytt, arkivflytt, flytt av museiföremål och laboratorieutrustning,....

 • Postförmedlingstjänster

  Ramavtalet Postförmedlingstjänster innefattar både Brev- och Paketförmedlingstjänster, samt Tilläggstjänster. Postförmedlingstjänster omfattar följande tjänsteområden: A1 Förmedling av brevförsändelser B1....

 • Tjänstefordon

  Ramavtalsområdet Tjänstefordon omfattar köp av nya fordon som kan framföras med B-körkort. Området är uppdelat i tre fordonskategorier.