Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer - Kategori Bas

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I dagkonferens ingår möteslokal, fm-fika, lunch och em-fika.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


  • 1 Best Western Hotell SöderH

    Montörsbacken 4
    826 40 Söderhamn
    Konferensrum: 2
    Avtal 23.3-7728-19:158

Senast ändrad: 2022-12-30