Till innehåll på sidan

Små konferenser t.o.m. 150 personer

Utgångna ramavtal

Avtalsperiod: 2020-01-01 - 2023-12-31 Förlängningsoption max t.o.m. 2023-12-31

Detta delområde omfattar konferenstjänster upp t.o.m. 150 personer och bokas direkt med anläggningen. I heldag utan förtäring ingår möteslokal i åtta (8) timmar.

Angivna priser är exklusive moms.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.


 • 1 Haga Slott

  Hagaslottsallé 1
  745 93 Enköping
  Konferensrum: 13
  Avtal 23.3-7732-19:009

 • 2 Kompassen

  Kaptensgatan 4
  749 35 Enköping
  Konferensrum: 4
  Avtal 23.3-7732-19:010

Senast ändrad: 2022-12-30