Till innehåll på sidan

Identifiering och behörighet - särskild fördelningsnyckel

Avtalsperiod: 2021-03-23 - 2028-03-22 Förlängningsoption max t.o.m. 2028-03-22

Detta ramavtalsområde omfattar enklare tillbehör samt blanka (vita) kort som myndigheten kan välja att avropa med samtliga villkor fastställda om myndigheten:

  • Finner att produkter som specificerats i den särskilda fördelningsnyckeln med fasta priser kan avropas utan behov av anpassning eller precisering av kravspecifikationen, samt
  • Att bilaga allmänna villkor fördelningsnyckel inte behöver preciseras ytterligare

På avropa.se under den särskilda fördelningsnyckelns flik ”gemensamma dokument” återfinns avropsblankett med kontrakt. Vid ifyllande av blanketten beroende på behov så framkommer vilken ramavtalsleverantör som rangordnas som nr 1 med hänsyn till just den specifika sammansättningen.

Särskild fördelningsnyckel Avropsrutinen för detta ramavtal är särskild fördelningsnyckel. Detta innebär att du utifrån ett eller flera kriterier, angivna i ramavtalet, väljer den leverantör som bäst kan tillgodose ert behov vid avropstillfället.

Senast ändrad: 2024-03-14