Till innehåll på sidan

Ljuskällor

Avtalsperiod: 2021-04-12 - 2025-04-11 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-04-11

Detta ramavtalsområde omfattar ljuskällor, såsom till exempel LED-lampor och LED-lysrör. Även andra ljuskällor, tändare samt medel som underlättar avlägsnande av lysrör ingår.

Armaturer ingår inte i ramavtalsområdet.

Ramavtalsleverantören ska byta ut varor i sina varukorgar (varukorg A och B) under ramavtalets löptid så att inaktuella varor ersätts av nya, likvärdiga, varor. Ramavtalsleverantören ska också tillhandahålla kostnadsfri kundtjänst till avropsberättigad myndighet för att kunna ge support och rådgivning avseende varor.

Vid avrop används den fastställda rangordningen.

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad
Senast ändrad: 2024-07-01