Till innehåll på sidan

Ljuskällor

Avtalsperiod: 2021-04-12 - 2024-04-11 Förlängningsoption max t.o.m. 2025-04-11

Detta ramavtalsområde omfattar ljuskällor, såsom till exempel LED-lampor och LED-lysrör. Även andra ljuskällor, tändare samt medel som underlättar avlägsnande av lysrör ingår.

Armaturer ingår inte i ramavtalsområdet.

Ramavtalsleverantören ska byta ut varor i sina varukorgar (varukorg A och B) under ramavtalets löptid så att inaktuella varor ersätts av nya, likvärdiga, varor. Ramavtalsleverantören ska också tillhandahålla kostnadsfri kundtjänst till avropsberättigad myndighet för att kunna ge support och rådgivning avseende varor.

Vid avrop används den fastställda rangordningen.

Läs mer

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad

Myndigheter under regeringen

Avropsberättigade statliga myndigheter under regeringen ska avropa från de statliga ramavtalen. Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning gäller för myndigheter under regeringen. Dessa myndigheter deltar med automatik och har rätt att avropa på samtliga statliga ramavtal i enlighet med regleringen i förordningen. För information om regleringen och myndigheterna, se regeringens webbplats.

Register över statliga myndigheter under regeringen finns på SCB:s myndighetsregister: https://myndighetsregistret.scb.se

Organisationer som deltar via bekräftelse

Andra upphandlande myndigheter, dvs. myndigheter under riksdagen och offentligt styrda organ, kan avropa om de lämnat bekräftelse till Kammarkollegiet. Kommuner och regioner kan också lämna bekräftelse, men endast gällande de statliga IT- och telekom ramavtalen, se listan nedan. Några av ovan nämnda organisationer har valt att avropa genom en annan organisation, för att se vilka dessa är hänvisar vi till dokumentet nedan.

Namn
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
Kungliga Operan Aktiebolag
Nordiska museet
Nordregio
Riksdagens ombudsmän
Riksdagsförvaltningen
Riksrevisionen
Riksteatern
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Prins Eugens Waldemarsudde
Stiftelsen Skansen
Svenska Filminstitutet
Sveriges Riksbank
Senast ändrad: 2023-07-01