Till innehåll på sidan

Gåvokort - Rangordning - 100 eller färre gåvokort

Tidigare ramavtal

Avtalsperiod: 2020-04-15 - 2024-04-14 Förlängningsoption max t.o.m. 2024-04-14

Med gåvokort avses ett värdebevis som har ett på förhand bestämt penningvärde som kan användas för att välja produkter eller upplevelser från ett utvalt sortiment (Notera att kategorin välgörenhet inte längre går att avropa från ramavtalet).

Avrop från ramavtalet för Gåvokort sker enligt en kombinerad avropsordning.

Rangordning - Avrop som omfattar 100 eller färre gåvokort ska ske utifrån en fast rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU.

Förnyad konkurrensutsättning - Avrop som omfattar fler än 100 gåvokort ska genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU.

Här nedan väljer du avropsform

Rangordnat ramavtal Ramavtalen inom detta område är rangordnade. Detta innebär att du i första hand ska vända dig med ditt avrop till den leverantör som rangordnats med nummer 1.

  • Namn Senast uppdaterad