Till innehåll på sidan

Textila mattor - Förnyad konkurrensutsättning

Avtalsperiod: 2023-11-15 - 2027-11-14

Detta delområde omfattar textila mattor som heltäckande, avpassade eller som plattor. Det finns även handvävda och handtuftade mattor och tillbehör att avropa. Endast produkter i leverantörernas produktlistor kan avropas.

Avrop ska ske med tillämpning av särskild fördelningsnyckel om beräknat värde uppgår till 100 000 SEK enligt de priser som presenteras i produktlistorna samt i stöddokument avseende gällande priser för tjänster. Inför varje avrop ska avropsberättigad göra en bedömning av värdet av de varor, tillbehör och tjänster som omfattas av avropet. Vid avrop där värdet överstiger 100 000 SEK ska förnyad konkurrensutsättning tillämpas: Vid avrop som föregås av förnyad konkurrensutsättning kan andra prisvillkor överenskommas än de priser som presenteras i ramavtalsleverantörernas produktlistor.

Vid avrop genom särskild fördelningsnyckel finns ingen rangordning mellan ramavtalsleverantörerna.

Här väljer du avropsform

Förnyad konkurrensutsättning Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att du ska fråga alla leverantörer inom aktuellt område.

Senast ändrad: 2024-01-11